• Thư Cảm Ơn Của Bệnh Nhân Phan Thị Mỹ Dung

  THƯ CẢM ƠN

  Kính Gửi Bác Sĩ: Edouard D.C

  Tôi tên: Phan Thị Mỹ Dung, 48 Tuổi

  Chứng bệnh đĩa đệm: L:4 và L:5

  Trước khi tôi đến đây tôi đi rất nhiều nơi chữa bệnh mà không hết, tốn rất nhiều thời gian và tiền, từ khi tôi đến Acc, tôi rất mừng vì bệnh của tôi ổn định, nói chung là hết, quê tôi ở (Kiêng Gian : Rạch Giá)

  Hôm nay tôi viết thư cảm ơn bác sĩ chữa bệnh cho tôi (bệnh này là 6 năm rồi), tôi mừng lắm rất rất cảm ơn bác sĩ Edouard D.C

  Ngày 14/12/2013

  (Ký Tên)

  B.N Phan Thị Mỹ Dung

  Mr Lê Chí Nghĩa