Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và bản Tuyên Bố Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này nhằm giúp bạn hiểu mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này áp dụng cho Phòng khám ACC.

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023. 

1) DỮ LIỆU CÁ NHÂN

“Dữ Liệu Cá Nhân” đề cập đến bất kỳ loại thông tin nào gắn liền với một cá nhân hoặc được sử dụng để nhận dạng một người cụ thể.

 • Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm dữ liệu bạn cung cấp cho mục đích đăng ký, ví dụ: tên, thông tin nhân khẩu học, số căn cước công dân, quốc tịch, thông tin tài chính và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn hoặc người thân của bạn cung cấp sẽ được thu thập khi bạn đến khám hoặc điều trị y tế.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm tất cả thông tin y tế, đặc điểm di truyền, xu hướng tình dục và nhiều thông tin khác nữa.

2) THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ

Bằng việc tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để được chăm sóc y tế, điều này được xem như là bạn đã đồng ý cho Phòng khám ACC thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn, bao gồm việc giới thiệu đến các chuyên viên y tế, tổ chức y tế và các mục đích liên quan khác.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau:

 • Thông qua việc hoàn thành các phiếu như phiếu đăng ký, phiếu nhập viện, phiếu chấp thuận
 • Khi bạn được bác sĩ của chúng tôi khám, trải qua một thủ thuật hoặc một cuộc khảo sát, được theo dõi bằng thiết bị theo dõi y tế
 • Từ bên thứ ba như công ty bảo hiểm, người sử dụng lao động, người thân
 • Khi hình ảnh của bạn được camera giám sát của chúng tôi ghi lại
 • Khi bạn tham dự các sự kiện như diễn đàn hoặc hội thảo công cộng
 • Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi được cung cấp thông qua công nghệ trực tuyến
 • Khi bạn duyệt xem các trang web của chúng tôi bao gồm https://acc.vn/
 • Khi bạn thanh toán hoặc cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ thanh toán

Dữ liệu cá nhân cũng được thu thập từ nhân viên và ứng viên nộp đơn xin việc hoặc ký hợp đồng với Phòng khám ACC và từ các nhà thầu/nhà thầu phụ hoặc đối tác kinh doanh khác.

Chúng tôi chỉ sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích mà bạn đã được thông báo và chấp thuận hoặc được cho phép/yêu cầu theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là:

 • Cung cấp dịch vụ y tế bao gồm chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các chuyên viên y tế, và các tổ chức y tế khác
 • Liên lạc với bên cung cấp bảo hiểm của bạn hoặc bên thứ ba thanh toán
 • Lập hóa đơn và nhận thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp cho bạn
 • Liên lạc với bạn, bao gồm cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ hiện có tại Phòn khám ACC
 • Quản lý hoạt động kinh doanh và tuân thủ các chính sách và quy định nội bộ theo yêu cầu của pháp luật
 • Lập các báo cáo về hoạt động hoặc các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của pháp luật

Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra ngoài Việt Nam

 • Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới một quốc gia ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tổ chức hoặc quốc gia đó có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể tương đương với tiêu chuẩn được quy định bởi luật pháp Việt Nam.

3) BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật của bệnh nhân. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi trái phép hoặc bất kỳ rủi ro tương tự nào, chúng tôi đã nỗ lực áp dụng các quy trình hành chính, vật lý và kỹ thuật phù hợp như cập nhật phần mềm chống vi-rút, mã hóa tài liệu và hệ thống, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

4) LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ theo qui định của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý nhà nước khác về việc lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của nhân viên/nhà thầu/đối tác kinh doanh trong một khoảng thời gian hợp lý theo nghĩa vụ pháp lý và mục đích kinh doanh.

Đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác được Phòng khám ACC thu thập, chúng tôi sẽ xem xét theo định kỳ để xác định xem dữ liệu đó có còn cần thiết hay không và sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu đó với điều kiện là mục đích thu thập dữ liệu vẫn còn cần thiết và cho đến khi nó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào khác.

5) NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Bạn cần đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ, đúng sự thật và chính xác.

6) QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi hiện đang nắm giữ. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật và sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân có liên quan trong thời gian hợp lý sau khi bạn yêu cầu. Bạn có thể bị tính phí khi chúng tôi xử lý yêu cầu truy cập của bạn.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ bằng cách gửi thông báo trước với thời gian hợp lý, sử dụng mẫu theo quy định, cho chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Xin lưu ý là chúng tôi có nghĩa vụ đánh giá yêu cầu của bạn và theo quy định của pháp luật thì một số yêu cầu dưới đây sẽ không được chấp nhận:

 • Yêu cầu xóa và chỉnh sửa hồ sơ bệnh án
 • Yêu cầu xóa dữ liệu của cá nhân và/hoặc các giao dịch liên quan, trong khi Phòng khám ACC có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ cá nhân và các giao dịch nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Yêu cầu che giấu, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp sai Dữ Liệu Cá Nhân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba khác.

7) CÁCH THỨC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên Bố Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi hoặc muốn liên hệ với chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo địa chỉ mail: dpo@acc.vn

Đặt hẹn tại phòng khám ACC để được các bác sĩ nước ngoài thăm khám và chữa trị kịp thời!