• Thư Cảm Ơn Của Bệnh Nhân Lê Chí Nghĩa

  Tp. Hồ Chí Minh 21/10/2013

  Kính Gởi: Bác sĩ Edouard Sabourdy

  Tôi tên là Lê Chí Nghĩa, Tôi bị thoát vị đĩa đệm và được yêu cầu là phải mổ, nhưng được người quen giới thiệu đến trung tâm điều trị thần kinh cột sống để chữa trị và gặp được bác sĩ với sự tận tình chữa trị nay tôi đã khỏe hơn rất nhiều và cũng không cần phải mổ nữa.

  Nay tôi viết thư này xin cảm ơn bác sĩ và những điều trị viên đã rất nhiệt tình, vui vẽ, ân cần đã giúp tôi sớm được khỏe lại.

  Tôi xin chân thành cảm ơn

  (Ký Tên)

  Lê Chí Nghĩa

  Mr Lê Chí Nghĩa