• Thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hương gửi đến ACC

  CẢM ƠN PHÒNG KHÁM ACC

  Có đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên, nhân viên
  Dịch vụ sẵn sàng
  Thái độ dịu dàng
  Nói năng khẽ khàng
  Phong cách đàng hoàng
  Chuyên môn vững vàng
  Hướng dẫn kỹ càng
  Thao tác nhẹ nhàng
  Hiệu quả rõ ràngThank you very much!
  See you again!
  30/08/2019BN: Nguyễn Thị Hương
  Đông Hà – Quảng Trị