• Trị liệu Thần Kinh Cột Sống cải thiện sức khỏe như thế nào

  Tác giả: ACC

  Cố vấn y khoa: Bác sĩ Edouard Sabourdy

  Phương pháp chăm sóc Thần Kinh Cột Sống có thể cải thiện toàn diện sức khỏe bằng cách cải thiện chức năng hệ thần kinh

  Mỗi chức năng trong cơ thể được kiểm soát bởi não bộ thông qua hệ thần kinh. Lệch đốt sốngsẽ làm cản trở hoạt động của các dây thần kinh đi ra khỏi cột sống, do đó nó ảnh hưởng tới các bộ phận cơ thể thông qua sự điều khiển của các dây thần kinh đến các bộ phận cơ thể tương ứng.

  Sức khỏe đến từ bên trong cơ thể, nếu hệ thần kinh của chúng ta được đảm bảo hoạt động bình thường nó chính là phương án giữ gìn sức khỏe hiệu quả nhất.

  Biểu đồ này cho thấy cơ quan nào được hệ thần kinh nào điều khiển.

  Lệch đốt sống (subluxation) ở một nơi nào đó trên cột xương sống sẽ làm ảnh hưởng tới cơ quan nhận điều khiển của các dây thần kinh đến các cơ quan đó.

  how-chiropractic-improves-health-03-VN