• Ngày 31/01/2015 – Thứ Bảy (8:30 – 17:00) tại Vietopia, ACC có buổi khám chân miễn phí “ tật bàn chân bẹt ở trẻ” và phát hiện dị tật bằng máy quét kỹ thuật số.

    Standee A