• Hội thảo về bàn chân bẹt ở trẻ em do ACC tổ chức vào ngày 23/11/2014.

    HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ BÀN CHÂN BẸT Ở TRẺ EM DO ACC PHỐI HỢP CÙNG VIETOPIA VÀ BÁO SỨC KHỎE TỔ CHỨC.

     – Địa điểm: Vietopia – Phòng Opera House – đường số 09, 02-04, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

    – Thời gian: từ 10h00 – 17h00 ngày 23/11/2014 (Chủ Nhật)

    – Vui lòng đăng ký tại: http://goo.gl/forms/V5qGxtOcqb

     XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI !