• Karen có năm người con và cả năm người đều bị tật bàn chân bẹt bẩm sinh.

    Karen có năm người con và cả năm người đều bị tật bàn chân bẹt bẩm sinh. Chị đã gặp bác sỹ Wade Brackenbury và được bác sỹ làm đế giày chỉnh hình bàn chân cho các con đi từ khi còn nhỏ. Các con lớn của chị đã hết hẳn tật bàn chân bẹt. Con trai nhỏ tuổi nhất của chị (10 tuổi) đã đỡ rất nhiều và đang trên xu hướng khỏi hoàn toàn.

    Thêm thông tin về bàn chân bẹt tại đây