• ACC chữa trị thành công cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm nặng