Đội ngũ của chúng tôi gồm các Bác sĩ phương Tây về thần kinh cột sống, vật lý trị liệu và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác