• Bác sĩ Luke Hamman

    4882

    Bác sĩ Luke Hamman đã học Chuyên ngành Khoa học về Nhân Sinh Học và tốt nghiệp với bằng danh dự tại Đại Học Michigan State, Hoa Kỳ. Ông tiếp tục theo học chuyên khoa Thần Kinh Cột Sống tại Trường Đại học Thần Kinh Cột Sống Palmer.

    Trong quá trình học của mình, ông đã tham gia Chương Trình Thực Tập Sinh tại các Trung tâm Thần Kinh Cột Sống và trại huấn luyện danh tiếng như Greenville Chiropractic, Flagler Chiropractic, Port Orange Clinic, Florida Campus tại Hoa Kỳ cũng như Ấn Độ.

    Ông là thành viên của Hiệp Hội Thần Kinh Cột Sống Hoa Kỳ và Liên Đoàn Thế Giới Thần Kinh Cột Sống. Bác sĩ Luke là một người nhiệt tình và đầy đam mê với phương pháp trị liệu thần kinh cột sống, ông cam kết thúc đẩy sức khỏe và niềm vui sống cho bệnh nhân của mình cùng với gia đình của họ.