• Làm dịu các cơn đau bằng thiết bị phục hồi chức năng ARM.